Vilka är vi

STHLM VÄST Tjej- och kvinnojour är en partipolitiskt obunden ideell förening som startades 2007. I föreningens uppdrag ingår att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Jouren driver ett skyddat boende som utför uppdrag i enlighet med SoL, samt en öppen verksamhet där våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn får stöd och rådgivning.

Verksamheten består av ett kansli med anställda, volontärer samt en ideell styrelse.

Vad ingår i skyddat boende

• Motiverande samtal och krissamtal

• Trappan-samtal och pedagogisk barnpassning för medföljande barn

• Riskbedömning enligt SARA: SV, SAM och PATRIARK

• Information om rättsprocessen

• Stöd i kvinnans vardag i det skyddade boendet ex. hjälp att handla, städa och tvätta

•Stödjande kontakt samt fritidsaktiviteter för medföljande barn, på kvällar och helger

•Uppföljningssamtal efter utflytt från skyddat boende

För mer information kontakta oss vardagar kl.8-17.